FORMY PŁATNOŚCI

Sposób płatności

W sklepie Internetowym monajewellery.pl płatności za towar można dokonywać w polskich złotych przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – Przelewy24.pl, obsługującego takie banki jak:

Zasady płatności

1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24.pl, jest zobowiązany do uiszczenia należności w terminie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie towaru zostanie anulowane.

2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24.pl:

a. Płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się wybranym systemem, który został wybrany do realizacji płatności, w szczególności daną kartą kredytową może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

b. Sklep monajewellery.pl w swoim serwisie udostępnia Klientom formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera sklepu Przelewy24.pl.

c. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu odpowiedniej formy płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl, jest automatycznie przekierowywany do strony banku.

d. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Przelewy24.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.

W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez SystemPrzelewy24.pl płatność może nie zostać zrealizowana.