ZWROTY I REKLAMACJE

Towar podlega zwrotowi/wymianie do 14 dni od momentu otrzymania. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny, posiadać metki i zawieszki, w które był zaopatrzony oraz nie może nosić śladów użytkowania.

W celu dokonania zwrotu towaru należy wypełnić Formularz Zwrotu/Wymiany, zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt wraz z oryginałem paragonu i towarem na niżej podany adres:

OLNA Olga Kurenna, ul. Lubiatowska 33a, 75-668 Koszalin

Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaru, zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w Formularzu Wymiany/Zwrotu.

W celu dokonania wymiany towaru należy najpierw wypełnić Formularz Zwrotu/Wymianyw którym zawarte będzie wskazanie towaru, na który ma nastąpić wymiana, który należy wysłać na adres email: info@monajewellery.pl

Po otrzymaniu przez Sklep Formularza Wymiany/Zwrotu Klient otrzyma wiadomość mailową z potwierdzeniem dostępności towaru, co oznacza wyrażenie akceptacji Sklepu na wymianę towaru. Po potwierdzeniu dostępności towaru wymieniany produkt należy wysłać na własny koszt wraz z oryginałem paragonu na niżej podany adres:

OLNA Olga Kurenna, ul. Lubiatowska 33a, 75-668 Koszalin

Jeśli wymieniany produkt jest droższy od zakupionego, Klient proszony jest o przelanie na konto Sklepu różnicy cenowej. Wysyłka jest realizowana po otrzymaniu przelewu. Gdy produkt jest tańszy od produktu zamówionego poprzednio, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep wymienianego produktu, różnica zostanie przelana na numer konta podany w Formularzu Wymiany/Zwrotu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku należy odesłać towar przesyłką pocztową na adres sklepu:

OLNA Olga Kurenna, ul. Lubiatowska 33a, 75-668 Koszalin

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu/Wymiany. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.